Co je hydrografika?

Hydrografika je moderní metoda povrchových úprav kovových i plastových dílů, při které se přenáší vzor pomocí vnoření předmětu pod vodní hladinu. Celý postup se dá rozdělit do několika etap a může se lišit v závislosti na stavu dílu, který je upravován. Umíme si poradit i s chromovanými díly 😉

Z

Čištění, broušení, odmaštění

Z

Ošetření žehem

Z

Adhesor, plnič, základ

Z

Samotná hydrografika

Z

Přelakování čistým lakem

Z

Rozleštění, nanesení ochrany Vulcanet

Očištění, obroušení a odmaštění dílu

Slouží k dosažení čistého a lehce zdrsněného povrchu který zaručí dobré přilnutí základní barvy. Zároveň je nutné zamaskovat části, které nemají být pokryty potiskem.

Ošetření žehem

U některých plastových dílů je nutné napřed narušit povrch na molekulární úrovni, to se provádí oštřením žehem kdy za vysoké teploty dojde k narušení molekulárních vazeb v plastu který potom lépe přijme další chemické látky jako adhesor barva atd.

Adhesor a plnič/základ

Po nanesení promotéru adhese (pouze na plastové díly). plniče a opětovném zbroušení základní barvy je potřeba nanést podkladovou barvu, ta určuje výsledný vzhled hydrografiky jelikož většina folií je poloprůsvitná, díky tomu lze dosáhnout bezpočtu kombinací a vlastních vzhledů.

Samotná hydrografika

Zde už přichází na řadu nanesení požadovaného vzoru metodou vodního tisku, kdy dojde k jeho přesnému přenesení pomocí vodní hladiny pod kterou je předmět vnořen. Nosná folie je rozpuštěna aktivátorem a na díl se přenese pouze pigment který se chemicky spojí s barvou pod ním.

Přelakování čirým lakem

Tento krok je nezbytný k dosažení vysoké mechanické a UV odolnosti upraveného výrobku. Používáme kvalitní dvousložkové laky s tvrdidlem díky kterým je díl extrémě odolný vůči mechanickému poškození. V zásadě se jedná o stejný lak jaký se používá na lakování karoserií.

Rozleštění/nanesení ochrany Vulcanet

Toto je finální krok díky kterému se dosáhne vysoce lesklého povrchu. Je možné taktéž nanést vosk ke zlepšení ochrany laku před vnějšími vlivy a UV zářením. Životnost takto upravených dílů je v podstatě neomezená, teplotní odolnost je do cca 150°C.

Kontakt

Ondřej "Medvěd" Valový

431 57 Chbany

IČO: 08268339

 

+420 774 208 709

mhdcz@email.cz